Kalendár 2024 – Farnosť Podunajské Biskupice

Kalendár je podľa mňa dielo, ktoré by malo spĺňať niekoľko účelov.

Umelecký

Zobrazuje fotografie známych miest, vecí alebo ľudí s ktorými sa vieme stotožniť, očami umelca. Mojim cieľom bolo priniesť zábery a pohľady na všedné miesta a ukázať ich v tom najlepšom svetle. Ešte lepšie je, ak sa mi podarí vytvoriť fotku z perspektívy, ktorá nie je pre ľudí bežná. To som splnil niekoľkými zábermi z drona, pri ktorých som si počkal na dobré svetlo a podmienky.

Informačný

Slúži ako kompas na celý rok. Tento kalendár obsahuje v každom mesiaci tabuľku so všetkými dôležitými udalosťami v živote farnosti. Či sú to cirkevné sviatky, štátne sviatky, podujatia vo farnosti alebo školské prázdniny. Voľné políčka sa zase ponúkajú na zápis vlastných sviatkov alebo dôležitých udalostí.

Motivačný / duchovný

V tomto kalendári sa na každej strane nachádzajú citácie z Biblie, ktoré motivujú k modlitbe a meditácii o Svätom písme. V prípade predošlého kalendára Indodiesel na ceste slúžili samotné fotky z ciest ako motivácia k cestovaniu a prekonávaní prekážok. Kalendár máme pred očami celý rok a každý deň nám pripomína kto sme, čo sa nám páči a aké máme ciele.

Máte záujem o tento kalendár?

Nástenné kalendáre vo formáte A4 v slovenskom a maďarskom jazyku sú dostupné vo farnosti Podunajské Biskupice.